Kroppen

Hur definierar du kroppen?

Ordet är ett substantiv, en kropp. Människans yttre, en tredimensionell figur. Den är en sammanhängande mängd materia och själens boning. Vi har varsin kropp som skiljer i storlek, kön och utseende för att vi ska kunna identifiera varandra. Varje kropp har olika förutsättningar och det är viktigt att du tar hand om din kropp på, för dig, bästa sätt. Den ska hålla hela livet!

Kroppen är självläkande om vi ger den tid. Den är fantastiskt tålig trots att brukaren inte alltid är så snäll och tar hand om den. Kroppen försöker alltid kompensera sina svagheter vilket kanske inte alltid blir så perfekt. Ibland behövs hjälp utifrån när du inte lyssnat på dess varningssignaler.