Parkering

 

 

Kundparkering finns i mån av plats på gaveln. En plats med skylt Lokal 1. plats 10, närmast Väderkvarnsgatan.

Om den är upptagen måste du välja annan parkering på Väderkvarnsgatan, Frodegatan, Salagatan, Ymergatan eller annan anvisad betalparkering.

 

Vänligen respektera detta!